TR
 • English
 • Türkçe
 • Français
 • Deutsch
 • 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語
 • العربية
 • русский язык
 • українська
 • فارسی
 • español, castellano
 • dinle

  Pamukkale

  Denizli Horozu Ötüşü

  Denizli'nin sembolü olan "Denizli Horozu", renk ve vücut yapısı itibariyle ahenkli uzun ve güzel ötüşleriyle, en uzak yörelere kadar isim yapmış yerli bir ırktır. Ses tonuna göre ince, davudi, kalın ses olmak üzere 3'e ayrılır. Netliğine göre net ses (makbul olan), hüzünlü ses (neyden çıkıyormuş gibi), cırtlak ses, dalgalı ses (alaycı ses) olmak üzere 4'e ayrılır. Ötüşü yalancı ve esas olmak üzere 2 gruba ayrılır. Yalancı ötüş kesik kesik olur. Esas ötüşte ise horoz bütün kabiliyetini ortaya koyar.